Psychoterapia to spotkanie pacjenta i psychoterapeuty. Jest to rozmowa, która zaskakuje, wzrusza, czasami boli, ale przede wszystkim leczy. Leczy z depresji, nadmiernego lęku, nieśmiałości, trudności w relacjach z ludźmi. Daje większe zrozumienie siebie i otaczającego Nas świata i umożliwia bardziej świadome kształtowanie swojego życia. W zależności od tego z czym się zmaga i przychodzi do mnie pacjent, jaki jest jego główny problem, co chce zmienić i jaki ma cel, proponuję psychoterapię krótkoterminową trwającą do kilku miesięcy albo terapię długoterminową trwającą od roku do kilku lat.

Coraz częściej pary przeżywające kryzys w związku decydują się na skorzystanie z usług psychologa. Celem terapii par jest pomoc w przezwyciężaniu konfliktów, trudności w komunikacji czy sytuacji kryzysowych napotykanych w codziennym życiu. Wspólna terapia pozwala lepiej rozumieć zmiany zachodzące w związku oraz daje większe umiejętności zaspakajania potrzeb we wzajemnych relacjach. Podczas spotkań dwóch związanych ze sobą osób z psychoterapeutą poruszane są najczęściej problemy dotyczące sposobu porozumiewania się, bliskości bądź jej braku oraz wspólne sposoby rozwiązywania trudności. Terapia par pozwala porządkować obszary konfliktowe pomiędzy partnerami, nie będzie jednak odpowiednia przy rozwiązywaniu indywidualnych trudności każdego z nich (np. związanych z traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa, poważnych zaburzeń osobowościowych, alkoholizmu). Poznanie dynamiki pary umożliwia dobrać adekwatne dla niej strategie zmiany. Psychoterapeuta ma za zadanie zidentyfikować i zaprzestać automatycznych zachowań destrukcyjnych jednostki poprzez wprowadzenie nowych, zdrowszych i bardziej korzystnych dla obojga partnerów.

Pierwsze trzy spotkania to konsultacje psychologiczne mające na celu rozeznanie się w problemie pacjenta. Na tych spotkaniach zadaję pytania, zbieram tak zwany wywiad psychologiczny, który ułatwi mi dokładne sprecyzowanie problemu. Spotkanie wstępne nie zobowiązuje do podjęcia psychoterapii. Jestem zdania, że nie ma idealnego psychoterapeuty dla każdego pacjenta. Jeżeli zdecydujesz, że jestem właściwą osobą, z którą chcesz podjąć terapię, to określamy tak zwany kontrakt psychoterapii czyli warunki na jakich będziemy się spotykać :dzień i godzinę sesji, częstotliwość sesji (raz albo dwa razy w tygodniu), sposoby płatności oraz wszelkie inne kwestie formalne.

W trakcie pierwszej wizyty w gabinecie psychologicznym może okazać się, że nie potrzebujesz psychoterapii a jedynie porady psychologicznej czyli jednorazowego spotkania o charakterze interwencyjnym, na którym uzyskasz pomoc w nagłej sytuacji życiowej, z którą nie umiesz sobie poradzić. Na pierwszym spotkaniu-konsultacji psychologicznej, może okazać się, że potrzebujesz innego rodzaju pomocy, której nie oferuję w swoim gabinecie np. psychoterapii grupowej, rodzinnej, terapii uzależnień, konsultacji psychiatrycznej, wtedy skieruję Cię do odpowiedniej osoby bądź instytucji.

W swoim gabinecie psychologicznym zajmuję się również przeprowadzaniem badań psychologicznych. Wystawiam opinie dla takich instytucji jak MOPS, ZUS, Urząd Miasta. Używam wystandaryzowanych i aktualnych testów psychologicznych diagnozujących:

  • Iloraz Inteligencji
  • Osobowość
  • Pamięć i koncentrację
Copyright 2022 rkozak-psycholog.pl - Psycholog, psychoterapeuta, gabinet psychologiczny - Kraków